Κόστος Σπουδών

Τα Δίδακτρα κάθε Δράσης εξαρτώνται από το είδος της:

  Αρ. Εβδομάδων* Δίδακτρα (€)
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας 3 200
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας 6 400
Μαθήματα 10 600
Θεματικές Ενότητες

40 εβδομάδες μαθημάτων

(10 ημερολογιακές εβδομάδες)

2.000

Τρόπος πληρωμής

Οι υποψήφιοι σπουδαστές καταβάλλουν τα δίδακτρα που αναλογούν στο πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει σε ποσοστιαίες δόσεις, σε τραπεζικό λογαριασμό, ως ακολούθως:

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εγγραφή Μέση του Προγράμματος Τέλος του Προγράμματος (πριν τη τελευταία ενότητα)
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας 50% 50%

(σε 15 ημέρες από την έναρξη)

Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας 40% 40%

(σε 1 μήνα από την έναρξη)

20%
Μαθήματα 40% 40%

(σε 2 μήνες από την έναρξη)

20%
Θεματικές Ενότητες 40% 40%

(σε 2 μήνες από την έναρξη)

20%

Μη πληρωμή κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του σπουδαστή από το υπόλοιπο του προγράμματος και από τις εξετάσεις και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.