Πελαγίδης Θεόδωρος

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18533, Πειραιάς

Τηλέφωνο:

+30 2104142577

Πελαγίδης Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

1995-1996: NATO Μετα διδακτορικός ερευνητής, Center for European Studies, Πανεπιστήμιο του Harvard, ΗΠΑ.
1993-1994: Μετα διδακτορικός ερευνητής, Center for European Studies, Πανεπιστήμιο του Harvard, ΗΠΑ.
1991-1993: Διδακτορικό (Οικονομικά), Τμήμα Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII/Lumieres, Γαλλία.
1987-1989: M.Phil. (Οικονομικά της Ανάπτυξης), Institute of Development Studies (IDS), Πανεπιστήμιο του Sussex, Μεγάλη Βρετανία.
1983-1987: Πτυχίο (Οικονομικά), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Διδάσκει ναυλαγορές, θετική Πολιτική Οικονομία και Οικονομική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 • Political Economy
 • Economics of Monetary Union (Macro & Micro)
 • International Economic Integration
 • Institutional Economics
 • Economics of Business
 • Greek Economy
 • “Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization? A Rejoinder” (with E. Desli, G. Chortareas and P. Arestis), Cambridge Journal of Economics, 2, 2012.***
 • “On the Greek Debt” (with E. Desli), International Papers in Political Economy, 2012, May.***
 • “The Role of Organizational Culture in Greek Businesses” (with T. Kriemadis and J. Kartakoulis), EuroMed Journal of Business, 7(2), 2012.
 • “GOVERNMENT REGULATIONS COME ALWAYS AFTER BIG CRISES. ARE BANKERS NEXT TO SPLIT FOLLOWING THE AUDITORS?” (with Y. Moutafidis) European Research Studies Journal, XV, 3, 2012.
 • “How safe are the Greek Banks in the Current Uncertain Euro zone Environment?”,  World Policy Journal, ΧΧΧΙ, Νο, Summer 2014.
 • “Why Internal Devaluations Failed to Kick-Start an Export-Led Recovery in Greece?” (with M. Mitsopoulos), The Magazine of Economic Affairs, Nov. Dec. 2014.
 • “Giving Greece a Chance to Succeed” (with M. Mitsopoulos), Review of European Economic Policy, Spring 2015.*
 • “Greece’s New Agreement with Europe: Is this time different?”, (with P. Kazarian), Review of European Economic Policy, Sept.-Oct. 2015.*
 • «Constitutional Design and Corruption” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics, vol. 44/1, Αugust **
 • “Efficiency in the Tax-Auditing. A Case Study of the Greek SDOE (Economic Crime Unit)”, (with A. Sarantis & M. Mitsopoulos), forthcoming, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, June 2017.
 • “How to Damage an Already Fragile Economy. The Rise and Fall of Populism in Greece”, (with J. Palaiologos), Georgetown Journal of International Affairs, August 2017.
 • “The Uncovered Interest Parity Puzzle. Evidence from four Major Currencies” (with A. Petsas), Regional Science Inquiry , June 2017.
 • FINANCIAL INDICATORS AFFECTING STOCK PERFORMANCE. THE CASE OF CAPITAL PRODUCT PARTNERS, (with Α. Pantazis), Regional Science Inquiry , Dec. 2017.
 • “The Lessons Quebec Offers to Greece and Europe”, Managerial and Decision Economics,** (with M. Mitsopoulos), 2018 September.

Books

 • Understanding the Greek Crisis. From Boom to Bust, MacMillan/Palgrave, 2011 Winter, Monograph. 2nd  revised paperback edition with a new 12.000 words cpt. 6, March 2012 (with M. Mitsopoulos).
 • Greece: From Exit to Recovery? The Brookings Institution Publ., June 2014, (with M. Mitsopoulos).
 • Who’s to Blame for Greece? Austerity in charge of saving a broken economy (with M. Mitsopoulos), Palgrave/MacMillan, January 2016.
 • Who’s to Blame for Greece? How austerity and populism are destroying a country with high potential, (with M. Mitsopoulos), 2nd edition with three more cpts. January 2018.

Γνωστικά Αντικείμενα