Διδάσκοντες

Ανανιάδου Εύη

Διδάσκουσα

Η Ανανιάδου Εύη διδάσκει την Αγγλική γλώσσα.

Θεοτοκάς Ιωάννης

Διδάσκων

Ο Ιωάννης Θεοτοκάς είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Λαγούδης Ιωάννης

Διδάσκων

Ο Ιωάννης Λαγούδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μπίσιας Ηλίας

Διδάσκων

Ο Ηλίας Μπίσιας διδάσκει Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στη Ναυτιλία καθώς και Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων

Παζαρζή Γεωργία

Διδάσκουσα

Η Γεωργία Παζαρζή είναι Διδάκτωρ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παντουβάκης Άγγελος

Διδάσκων

Ο Άγγελος Παντουβάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παρδάλη Αγγελική

Διδάσκουσα

Η Αγγελική Παρδάλη είναι Καθηγήτρια του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πελαγίδης Θεόδωρος

Διδάσκων

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.