Καρακασνάκη Μαρία

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18533, Πειραιάς

Τηλέφωνο:

TBA

Καρακασνάκη Μαρία

Η Μαρία Καρακασνάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Μαρία Καρακασνάκη αποφοίτησε το 2010 από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2012 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ το 2016 έλαβε τον διδακτορικό της τίτλο με ειδίκευση στην Ποιότητα και τη Διοίκηση από το ίδιο τμήμα.

Αρχές διοίκησης, Ηγεσία και διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, Στρατηγική ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Ειδικά θέματα λήψης αποφάσεων στη ναυτιλία

Ποιότητα υπηρεσιών, διοίκηση ποιότητας, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

  • Karakasnaki, M., Psomas, E. and Bouranta, N. (2019) “The interrelationships among organizational culture and service quality under different levels of competitive intensity: an application in the shipping industry”, International Journal of Quality and Service Sciences, https://doi.org/10.1108/IJQSS-10-2017-0096.
  • Karakasnaki, M., Vlachopoulos, P., Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2018) “ISM Code implementation: an investigation of safety issues in the shipping industry”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 17, pp. 461-474.
  • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018) “The human talent and its role on ISM Code effectiveness and competitiveness in the shipping industry”, Maritime Policy and Management, Vol. 45, No. 5, pp. 649-664.
  • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018), “The role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 10, No. 2, pp. 160-180.
  • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2017), “Role of the human talent in total quality management–performance relationship: an investigation in the transport sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 28, No. 9-10, pp. 959-973.
  • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2016), “An empirical assessment of ISM Code effectiveness on performance: the role of ISO certification”, Maritime Policy and Management, Vol. 43, No. 7, pp. 874-886.

Γνωστικά Αντικείμενα