Γκόβας Αναστάσιος

Διεύθυνση:

Δραγωνέα 5 και Γ.Παπαβασιλείου,Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο

Τηλέφωνο:

211 1211416

Γκόβας Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Γκόβας έχει διατελέσει συνιδιοκτήτης & Διευθύνων Σύμβουλος δύο Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών ενώ εργάσθηκε για αρκετά χρόνια ως Υπόλογος Διευθυντής και Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου σε διάφορες Αεροπορικές Εταιρείες.

Ο Αναστάσιος Γκόβας έχει διατελέσει συνιδιοκτήτης & Διευθύνων Σύμβουλος δύο Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών ενώ εργάσθηκε για αρκετά χρόνια ως Υπόλογος Διευθυντής και Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου σε διάφορες Αεροπορικές Εταιρείες.

Γνωστικά Αντικείμενα