Χαραλάμπους Νικόλας

Διεύθυνση:

Λεωφ. Αλεξάνδρας 192Α, Αθήνα 11521

Τηλέφωνο:

210 6401030

Χαραλάμπους Νικόλας

Ο Νικόλας Χαραλάμπους είναι Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος της εταιρείας Hellenic Seaplanes S.A./ Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.

Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών –  Μάθημα: Λιμενικός Σχεδιασμός

  • Ανάπτυξη δικτύου Υδατοδρομίων στην Ελλάδα
  • Επιχειρησιακή λειτουργία Υδροπλάνων στην Μεσόγειο
  • Συνδυασμένες μεταφορές υδροπλάνο με άλλα μέσα μεταφοράς
  • Συστήματα Ασφαλείας στα υδατοδρόμια

Γνωστικά Αντικείμενα