Πολέμης Διονύσιος

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18533, Πειραιά

Τηλέφωνο:

+30 210 4142538

Πολέμης Διονύσιος

Ο Διονύσιος Πολέμης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

2003-2007, Liverpool University, Management School, Ηνωμένο Βασίλειο, PhD Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

2002-2003, University of Wales, Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο, M.Phil, Χρηματοοικονομική

2000-2001, University of Wales, Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο, M.A, Τραπεζική Χρηματοοικονομική

1997-2000, Anglia Ruskin University, Ηνωμένο Βασίλειο, BSc, Οικονομικά Επιχειρήσεων

  • (2014- σήμερα) Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά, Nαυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική, Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία, Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνή Οικονομικά , Ναυλώσεις, Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγωρών, Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία.
  • (2014- σήμερα) Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ναυλώσεις.

Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις, Χρηματοοικονομικά Μοντέλα Προβλέψεων Πτωχέσεων- Συγχωνέσευων και Εξαγωρών, Ανάπτυξη Αγορών, Nαυτιλιακή Οικονομική, Διεθνή Οικονομικά και Θαλάσσιο Εμπόριο.

  • Professor A. Merikas, As. Professor Anna Merika, Dr. Dionysios Polemis, Professor A. Triantafillou (2013), The Economics of Concentration in Shipping: Consequences for the VLCC Tanker Sector”,Journal of Maritime Economics & Logistics.
  • Dr D. Polemis and Dr D. Gounopoulos Prediction of Distress and Identification of Potential Merger and Acquisition Targets in UK”,  Journal of Managerial Fiance, Vol 38, No 11, pp 1085-1104.
  • Professor Andreas G. Merikas, Dr Dionysios Polemis, Dr. Anna Triantafyllou (2011), “Mergers and Acquisitions in the Shipping Industry”, The Journal of Applied Business Research. July-August 2011, Volume 27, No 4, pp 9-22.

Γνωστικά Αντικείμενα