Τζαννάτος Ερνέστος

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18533, Πειραιάς

Τηλέφωνο:

+30 210 4142558

Email:

et@unipi.gr

Τζαννάτος Ερνέστος

Ο Ερνέστος Τζαννάτος είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Καθηγητής Ερνέστος Τζαννάτος είναι πτυχιούχος (B.Sc.) του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγικής του University of Portsmouth – Η.Β. (1982) και κάτοχος μεταπτυχιακούτίτλου σπουδών (M.Sc.) στη Ναυτική
Μηχανολογία από το University College London – Η.Β.
(1983). Oλοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή (Ph.D.) στη ερευνητική
περιοχή της Στροβιλομηχανικής στο Cranfield University – Η.Β (1986).

Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ναυτιλιακή τεχνολογία στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

H επίδραση της τεχνολογίας στην παραγωγικότητα, ασφάλεια και περιβαλλοντική συμβατότητα των εμπορικών πλοίων και της ναυτιλιακής βιομηχανίας γενικότερα.

Margaritou, M., Tzannatos, E. 2018. “A multi-criteria optimization approach for solar energy and wind power technologies in shipping”, FME Transactions, 46:3, 374-380.
Dragović, B., Tzannatos, E., Park, N.K. 2017. “Simulation modelling in ports and container terminals: literature overview and analysis by research field, application area and tool”, lex Serv Manuf J, 29:1, 4-34.
Zolotas, Y., Kalafati, M., Tzannatos, E., Rassias, D. 2017. “Psychometric Assessment: A Case Study of Greek Merchant Marine Officers using the MMPI-II”, in Maritime Psychology: Research in Organizational & Health Behavior at Sea, MacLachlan, M. (Ed.), Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-45430-6.
Dragovic, D., Tzannatos, E., Tselentis, V., Todorut, A-V. 2016. “Energy Efficiency in the Shipping Sector», Annals – Economy Series, 2, 58-61.
Dragovic, B., Tselentis, V., Papadimitriou, S., Tzannatos, E. Paladin, Z. 2016. “Environmental Management and Monitoring for Sustainable Development in Marinas”, FME Transactions, 44:3, 304-312.
Chlomoudis, C., Pallis, P., Tzannatos. E. 2016. “A Risk Assessment Methodology for Human Accidents in Container Terminals: Evidence from the Port of Piraeus, Greece”, International Journal of Traffic and Transport Engineering, 6:4, 368-377.
Chlomoudis, C., Pallis, P., Tzannatos. E. 2016. “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 4:5, 251-258.
Tzannatos, E., Tselentis, B. and Corres, A. 2016. An inland waterway freight service in comparison to land-based alternatives in south-eastern Europe: Energy efficiency and air quality performance, Transport, 31:1, 119-126.
Dragovic, B., Tzannatos, E., Tselentis, B., Mestrovic, R., Skuric, M. 2016. “Ship emissions and their externalities in cruise ports”, Transportation Research Part D, 61:B, 289-300.
Kilic, A. and Tzannatos, E. 2014. Ship Emissions and their Externalities at the Container Terminal of Piraeus – Greece”, International Journal of Environmental Research, 8:4, 1329-1340.
Tzannatos, E. and Stournaras, L. 2014. “EEDI analysis of Ro-Pax and passenger ships in Greece”, Maritime Policy & Management, 42:4, 305-316.
Tzannatos, E., Papadimitriou, S. and Katsouli, A. 2013. The cost of modal shift: a short sea shipping service compared to its road alternative in Greece, European Transport \ Trasporti Europei n. 55.
Tzannatos, E., Papadimitriou S. and Koliousis, Y. 2015. “A techno-economic analysis of oil Vs natural gas operation for Greek island ferries”, International Journal of Sustainable Transportation, 9:4, 272-281.
Tzannatos, E., Nikitakos, N. 2013. “Natural gas as a fuel alternative for sustainable domestic passenger shipping in Greece”, International Journal of Sustainable Energy, 32:6, 724-734.
Tzannatos, E., Xirouchakis, A. 2013. “Techno-economic assessment of hull mounted sonar for oil-spill risk control”, Journal of Navigation, (IF: 0.618), 66:4, 625-636, 2013.
Tzannatos, E., Papadimitriou S. 2013. “Energy efficiency of domestic passenger shipping in Greece”, Maritime Policy and Management, 40:6, 574-587.

Γνωστικά Αντικείμενα