Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18532, Πειραιάς

Τηλέφωνο:

+30 210 4142548

Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Χλωμούδης είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 • 1991, Διδακτορικό δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας
 • 1984, Πτυχίο επιστημών Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Παν/μιο Μακεδονίας

Στο Προπτυχιακό

 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
 • Λιμενικός Σχεδιασμός & Οργάνωση
 • Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία
 • Διασφάλιση Ποιότητας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Στο Μεταπτυχιακό

 • Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων
 • Εφαρμογή και επιδράσεις νέων μεθόδων παραγωγικής δραστηριότητας στην  Διοίκηση και Οργάνωση των Λιμένων
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μεταφορές (με έμφαση στο σχεδιασμό της Λιμενικής βιομηχανίας)
 • Χαρακτηριστικά και μορφές οργάνωσης ανταγωνιστικών λιμανιών
 • Λιμενικός σχεδιασμός και βασικό λιμενικό σχέδιο
 • Θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην υποδομή των μεταφορών
 • Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις από την εξέλιξη της παραγωγής στην λιμενική βιομηχανία.
 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Εφαρμογή συστημάτων διανομής στις μεταφορές (logistics).
 • Ειδικές σιδηροδρομικές διαδρομές
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos (2017), “Tangible Assets Threats and Hazards: Risk Assessment and Management in the Port Domain”,  Journal of Traffic and Transportation Engineering, Volume 5, Number 5, Sep.-Oct. 2017 (Serial Number 19).
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “Port Risk Assessment Methodology for Human Accidents in Container terminals: Evidence from the Port of Piraeus-Greece”, International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE) 6(4):368-377 · December 2016.
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros L. Pallis and Ernestos S. Tzannatos , (2016), “A Risk Assessment Methodology in Container Terminals: The Case Study of the Port Container Terminal of Thessalonica, Greece”, Journal of Traffic and Transportation Engineering 4 (2016) 251-258,
  http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5812c32518b82.pdf
 • J. Angelopoulos, C. I. Chlomoudis,· Okan Duru (2016),  “Spectral Dynamics of Dry Cargo Shipping Markets. Theory of Long Waves – Fact or Artifact?”, International Journal of Transport Economics (Rivista Internazionale di Economia dei Transporti) / 43(3):227-246 · July 2016
 • Angelopoulos J., Chlomoudis C., Dalvadani E., (2014), ‘International Dock Work Conventions in the Era of Post-Globalization’ “SPOUDAI”, in vol 64(2014) Issue 1-2
 • Chlomoudis I. C., Lampridis D. C., Pallis L. P. (2013), “Quality Assurance: Providing Tools for Managing Risk in Ports”, International Journal of Maritime, Trade and Economic Issues, vol. 1, Issue (1), 2013.
 • Angelopoulos, C.Chlomoudis, P. Christofas, S. Papadimitriou, (2013), “Cost Assessment of Sea and Air Transport PSO Services: The Case of Greece”, International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues, pp. 3-49, Volume I, Issue (2), 2013
 • Constantinos I. Chlomoudis, Petros A. Kostagiolas, (2013), “Integrating Information Services for Managing Regulations in International Maritime Transportation”, “SPOUDAI”, Vol 63, No 3 (2013), http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/85

Γνωστικά Αντικείμενα