Σακελλαριάδου Φανή

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18533, Πειραιάς

Τηλέφωνο:

+30 210 4142531

Σακελλαριάδου Φανή

Η Φανή Σακελλαριάδου είναι Καθηγήτρια του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

1976-1981, Πτυχίο Χημείας, Χημικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1981-1983, Diploma of Imperial College στην Οργανική Σύνθεση, Department of Organic Chemistry, Imperial College, University of London, U.K.

1981-1984, Eπαγγελματικό Ενδεικτικό στην Ωκεανογραφία, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

1983-1987, Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Γεωχημεία, Applied Geochemistry Research Group, Royal School of Mines, Imperial College, University of London, U.K. Τίτλος διατριβής: Η γεωχημεία των παράκτιων ιζημάτων του Βορείου Αιγαίου

Το πεδίο της διδακτικής της δραστηριότητας (26 έτη) περιλαμβάνει την αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Ωκεανογραφία, Ρύπανση και Ναυτιλία, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠαΠει, την αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων

(α) Περιβάλλον και Ναυτιλία και

(β) Γαλάζια Ανάπτυξη

(γ) Θαλάσσια Ρύπανση

καθώς επίσης και συνδιδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά του Θαλάσσιου Τουρισμού σε φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης έχει προσκληθεί για διαλέξεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ στην Ωκεανογραφία. Τέλος έχει διδάξει χημεία (1 χρόνο) στη Σχολή Ικάρων.

Το πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας της Φανής Σακελλαριάδου περιλαμβάνει κυρίως γεωχημικές μελέτες σε θαλάσσια ιζήματα και ειδικότερα μελέτη βαρέων μετάλλων και διαλυτού οργανικού άνθρακα, εντοπισμό θαλάσσιων προσχωματικών κοιτασμάτων, μελέτες ρύπανσης σε λιμάνια καθώς επίσης θέματα σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, τον παράκτιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη γαλάζια ανάπτυξη.

  • Sakellariadou F and Antivachis D, 2018. Spectroscopic studies of dissolved organic matter in a heavily modified Mediterranean and ancient coastal lake. Environ Earth Sci 77: 272. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7446-y
  • Sakellariadou F and Antivachis D., 2018. ICOMGG Geochemical evaluation of metal content and fluorescent characterization of DOM in lake. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Marine and Environmental Sciences, 12(3).
  • Sakellariadou, F. 2017. Geospatial quantification of pollutant loads in Piraeus port and the surrounding area, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, No 1/2017, 177-182.
  • Sakellariadou F, 2016. Geochemical study of the mobile metal fraction and the fluorescent properties of dissolved organic matter present in marine sediments from the Messiniakos gulf at the southern part of Greece. Regional Studies in Marine Science. DOI INFORMATION: 10.1016/j.rsma.2016.05.002
  • Sakellariadou F, 2015. Maritime pollutants in shipping and commercial European ports based on relevant physical and biogeochemical environmental parameters (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 87 (11-12), pp.1151–1166, ISSN (Online) 1365-3075, ISSN (Print) 0033-4545, DOI:10.1515/pac-2014-0804.
  • Sakellariadou F, 2014.The concept of marine ecotourism: Case study in a Mediterranean island. The International Journal of Climate Change: Impacts and Responses. Volume 5, 2014, www.on-climate.com, ISSN 1835-7156
  • Sakellariadou F, 2013. Application of geochemical and statistical approach to assess metal contaminantion in marine sediments. Mineralogical magazine, vol. 77, n. 5, p. 2116.
  • Sakellariadou F, 2013. Evaluation of anthropogenic pollution in harbor areas. International Journal of Maritime, Trade and Economic Issues, Vol. 1, Issue 1, pp. 71-80.

Επιστημονικά Συγγράμματα (τελευταία 5 έτη)

  • Steyl I, Sakellariadou F & Bray S, 2013. Quantification of Pollution levels in harbour Sediments –a GeoSpatial Perspective, Tahoka Press, p. 122.

Γνωστικά Αντικείμενα