Παντουβάκης Άγγελος

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 18533, Πειραιάς

Τηλέφωνο:

+30 210 4142175

Email:

apan@unipi.gr

Παντουβάκης Άγγελος

Ο Άγγελος Παντουβάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Άγγελος Παντουβάκης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Nottingham Business School του Ηνωμένου Βασιλείου, MBA (Masters in Business Administration) και έκανε το Ph.D. στο Judge Business School, του Πανεπιστήμιο του Cambridge στη Μοντελοποίηση και Μέτρηση της Ποιότητας στις επιδόσεις των εταιρειών.

Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Shipping management)
Οργάνωση και Διοίκηση (Management)
Μάρκετινγκ  (Marketing and Marketing of Shipping and Transport Companies)
Λειτουργική Διαχείριση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Mariitime Operations and Management)

Μάρκετινγκ υπηρεσιών, όπως η ποιότητα της υπηρεσίας διαχείρισης, η διαχείριση της συνολικής ποιότητας και η επιχειρηματική αριστεία

(B.38) Pantouvakis, A., Vlachos I and Zervopoulos, P. “Market Orientation for Sustainable Performance Performance and the Inverted U- moderation of Firm Size: Evidence from the Greek Shipping Industry”, Forthcoming, Journal of Cleaner Production, (Scopus, I.F. =6)
(B. 37) Pantouvakis, A., Karakasnaki, M., “The Role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting Relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Forthcoming, (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,493)
(Β. 36) Pantouvakis, A., Krasanakis, S., and Patsiouras, C., (2017), “An Investigation of the opportunistic relationships among shipping companies and ship brokers”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 67, Issue 1, p.p. 71-80, (Econlit)
(Β. 35) Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M., (2017), “The role of the human talent in the Total Quality Management – Performance relationship: An investigation in the transport sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Forthcoming, (ABS, Scopus, SSCI, IF=0,896)
(Β.34) Psomas, E., Bouranta, N., and Pantouvakis, A. (2017), “Identifying the Critical Determinants of TQM and their Impact on Company Performance: evidence from the Hotel Industry of Greece”, TQM Journal, Vol.29. Issue 1, p.p. 147-166 (ABS, Scopus)
(Β.33) Pantouvakis, A. and Patsiouras, C., (2016), “Tourist Selection Criteria and Motivation: Does Nationality matter”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vo. 66,Issue 1-2, p.p 22-31 (Econlit)
(B.32) Pantouvakis, A. and Patsiouras, C., (2016), “Exploring the role of Leadership Style on the Service Quality – Customer Satisfaction link: Evidence from a B2B environment”, International Journal of Quality and Services Science, Vol. 8, Issue 1, p.p. 88-101 (ABS, Scopus)
(Β.31) Pantouvakis, A. and Renzi, M.F., (2016), “Exploring Different Nationalities’ Perceptions on Airport Service Quality”, Journal of Air Transport Management, Vol. 52, p.p. 90-98 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,084)
(Β.30) Pantouvakis, A. and Psomas, E., (2016), “Exploring Total Quality Management Applications under uncertainty: A research agenda in the shipping industry”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 18, Issue 4, p.p. 496-512 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,0)
(Β.29) Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M., (2016), “An empirical assessment of ISM Code effectiveness on performance: the role of ISO certification”, Maritime Policy and Management, Volume 43, Issue 7, p.p. 874-886 (ABS, Scopus, SSCI, IF=1,42)