Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και κατάρτισης («e-Learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές», e-learning in Maritime Studies») με αντικείμενο θέματα περί Ναυτιλίας και τη Θαλάσσια Οικονομία.

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή κ. Κ. Ι. Χλωμούδη και Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Επιστημονικού Υπευθύνου του συγκεκριμένου Προγράμματος, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, για μάθηση σε αντικείμενα περί την θαλάσσια οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ναυτιλία, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης(“e – learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e–Learning in Maritime Studies”), φέρει τη σφραγίδα μελών του έμπειρου Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και επιλεγμένων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συνεργατών του.
Tο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά λειτουργεί από το 1988, ενώ από το 2002 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “στη Ναυτιλία” (MSc in Shipping)  και από το 2018 ακόμη δυο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αγγλόφωνα, το ΠΜΣ «MSc in Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)» και το ΠΜΣ «Sustainability and Quality in Marine Industry(Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία)».  Συνεργάζεται αποτελεσματικά με αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και έχει αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε καλή και αναγνωρίσιμη θέση κατάταξης σε  παγκόσμιο επίπεδο .
Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο οι γλώσσες διδασκαλίας είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική, είτε και στις δύο.
Τo Πρόγραμμα αυτό εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (“e–learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e–Learning in Maritime Studies”), παρέχει τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα Ναυτιλίας και ευρύτερα της Θαλάσσιας Οικονομίας. Μπορείτε να επιλέξετε τα γνωστικά πεδία, αντικείμενα και μαθήματα που ταιριάζουν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών στηρίχθηκε:
α) στην καθοριστική συμβολή μελών του επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μιου Πειραιώς, με βάση την εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους,
β) στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, καθώς και στελεχών της αγοράς, αλλά και
γ) στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου μας.
Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ.
Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα μας μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος. 
Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην συγκεκριμένη αγορά εργασίας ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.
Στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος και σε κάθε προκηρυγμένο προς υλοποίηση  αντικείμενο, που υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο, καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ειδικά για κάθε Αντικείμενο ή ομάδα μαθημάτων.

Αγαπητέ Σπουδαστή / στρια,
Η εξ΄ αποστάσεως αυτή εκπαίδευση (“e–learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e–Learning in  Maritime Studies) αποτελεί μια προσωπική σου επιλογή για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σου πορείας. Το πρόγραμμα μας συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, παρέχοντας μια σειρά μαθημάτων που εξασφαλίζουν την ουσιαστική επιμόρφωσή σου αλλά και τη  βέβαιη αναγνώρισή της από το χώρο εργασίας σου. 
Τα προγράμματα απευθύνονται ιδιαιτέρως σε εργαζόμενους στη Ναυτιλία και το ευρύτερο cluster περί την Θαλάσσια Οικονομία, και προσφέρεται σε ευέλικτη μορφή όπου κάθε σπουδαστής/στρια μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τις επιλογές του ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες του. 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος 

Καθηγητής Χλωμούδης Κωνσταντίνος