Από σήμερα μπορείτε να εγγραφείτε στο σεμινάριο μεγάλης διάρκειας, με τίτλο «Περιβάλλον και ασφάλεια στη Ναυτιλία. Οικονομική προσέγγιση».

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και επαγγελματίες του χώρου που ασχολούνται με τους περιβαλλοντικούς  κανονισμούς και τους κανονισμούς ασφάλειας στη  Ναυτιλία χρησιμοποιώντας την οικονομική ανάλυση.