Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και κατάρτισης (“e–learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e–Learning in Maritime Studies”) με αντικείμενο θέματα περί την Ναυτιλία και τη θαλάσσια οικονομία.

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (“e–learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e–Learning in Maritime Studies”), φέρει τη σφραγίδα μελών του έμπειρου Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και των επιλεγμένων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συνεργατών του.