Ειδικά θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής

Includes 21 days access

Course Overview

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση σχετική με την λογιστική αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν μέσα από την λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και σε εργαζόμενους στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής και λογιστικής.