Παζαρζή Γεωργία

Διεύθυνση:

Βουτσινά 8, Παπάγου

Τηλέφωνο:

+30 6937401586

Παζαρζή Γεωργία

Η Γεωργία Παζαρζή είναι Διδάκτωρ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Δρ. Γεωργία Παζαρζή έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο ερευνητικό πεδίο της Λογιστικής και Ελεγκτικής από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς τον Ιούλιο του 2010, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Ίδρυμα Προποντίς. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (2007), μεταπτυχιακού διπλώματος στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο του Lancaster (2002 – 2003) και πτυχίου στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1997 – 2002).

Ναυτιλιακή Λογιστική, Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Κόστους, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική πληροφόρηση, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λογιστική Εταιρειών

Αποτίμηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, χρηματοδότηση, αρχική δημόσια εγγραφή, προβλεπτική ικανότητα λογιστικών πληροφοριών

  • Pazarzi, G. and J. Sorros, 2018, “The Effect of R&D Expenses on Earnings and Market Value”, εγκρίθηκε για δημοσίευση στο SPOUDAI Journal of Economics and Business
  • Παζαρζή, Γ. και Ι. Μπράτου, 2018, “Χειραγώγηση Κερδών και Κεφαλαίου μέσω των Προβλέψεων για Ζημίες από Δάνεια (LLP’s) στις Εισηγμένες Τράπεζες των 7 πιο Αναπτυγμένων Χωρών του Πλανήτη (G7)”, εγκρίθηκε για δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα προς τιμήν του Αείμνηστου Ομότιμου Καθηγητή Πέτρου Γ. Μάλλιαρη
  • Pazarzi, G., 2014, “Critical Review of the Literature Regarding IPO Underpricing”, International Journal of Economic Research – IJER, Vol. 11(2), pp. 277-289
  • Pazarzi, G., 2014, “Comparison of the Residual Income and the Pricing – Multiples Equity Valuation Models”, International Journal of Economics and Business Administration – IJEBA, Vol. II, Issue 3, pp. 88-114
  • Saviolakis I. Panagiotis and Georgia Pazarzi, 2013, “Transportation of Energy Resources in the Middle East and Central Asia”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 3, Special Issue, pp. 127-139

Επιστημονικά Συγγράμματα (τελευταία 5 έτη)

  • 2016, Βιβλίο, Παζαρζή Γεωργία, «Ναυτιλιακή Λογιστική: Θεωρία και Πρακτική», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, ISBN: 978-960-562-616-7

Γνωστικά Αντικείμενα